en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Jak firmy přistupují k psychologii práce?

13.jpg

Vybírejte svou práci pečlivě, tak, aby vám přinášela možnost seberealizace a zároveň vás naplňovala. Volbu povolání - spolu s jejími důvody i důsledky - studuje celý obor psychologie, psychologie práce. Ta se kromě rad žákům a studentům do života zabývá i náborem nových zaměstnanců, hodnocením jejich práce, motivací k práci a rozborem požadavků nejrůznějších profesí.

Pro posouzení každého jednotlivce a potencionálního uchazeče o pracovní místo se dají použít psychometrické testy, které posoudí uchazečovu osobnost, předpoklady k práci a míru adaptace na ni (formou učení). Společnosti ve svém vlastním zájmu věnují výběru kvalifikovaných pracovníků velkou péči. Právě na nich totiž závisí, jestli bude firma prosperovat, nebo naopak.

Psychotesty a testy osobnosti se od testů schopností a IQ liší tím, že nazáleží na faktoru vzdělanosti, který může být neobjektivní kvůli vlivu prostředí na člověka. Využití IQ testů k analýze člověka je značně kontroverzní, problém tkví především v tom, že zkoumají pouze schopnost logického myšlení (které je potřeba v matematice), ostatní typy ale opomíjí.

Psychotest v žádném případě nedokáže vyjádřit, že se na nabízenou pozici hodí jeden člověk nejlépe. K rozhodování zaměstnavatelů přispívá také přijímací pohovor a motivační dopis, do úvahy se berou pracovní zkušenosti, vzdělání, jazykové a odborné dovednosti. Mnohdy však největší roli hraje první dojem a charisma, jaké člověk vyzařuje.

Kromě samotné selekce nových zaměstnanců používají personální oddělení velkých firem testy a dotazníky k posouzení vhodnosti na vedoucí pozici. Profesionál, který svůj obor výborně zná a má skvělé pracovní výsledky se nemusí hodit na místo top manažera. Ten být spíše dominantní než submisivní, musí mít analytické nadání, schopnost vést tým, nést zodpovědnost, je po něm do jisté míry požadována odolnost vůči stresu a schopnost rozpoznat a pochopit problémy druhých.