en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Jak moje osobnost ovlivní moje vzdělání a budoucí povolání?

12.jpg

Po vyplnění zájmového testu a zobrazení výsledků, vám byl přidělen jeden typ osobnosti. Je charakterizován prvním písmenem v popisu osobnosti, tedy R, I, A, S, E nebo C. Toto písmeno charakterizuje vaše základní a nejsilnější povahové rysy. Při výběru studovaného oboru nebo výběru povolání, mějte na paměti vaše povahové rysy, které předurčují úspěšnost v daném oboru.

Realista každým coulem - R

Co je typické pro praktické a zručné osobnostní typy R?

Charakteristika osobnosti: Uzavřený, mužný, přizpůsobivý, upřímný, ryzí, materialistický, přirozený, vytrvalý, neangažovaný typ

Druhy činnosti: Mechanická činnost s materiály, surovinami, objekty či zvířaty a rostlinami, předem dané a uspořádané činnosti

Schopnosti a dovednosti: Manuální zručnost, schopnosti v oblasti mechaniky, elektrotechniky a techniky

Nejčastější povolání: Zaměstnání s odborným a technickým zaměřením, např. stavební dělník, mechanik, elektrotechnik, práce ve veřejných službách, důlní a zpracovatelské obory…

Požadavky pracovního prostředí: Potřeba jasně stanovených pracovních činností a zázemí, práce se surovinami, zvířaty a v oblasti oprav a servisu. Manuální a technická zručnost a rozvinuté technické myšlení

Intelektuál – I

Co je typické pro vědecké a badatelské typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Nezávislý, analytický, metodik, rozumově orientovaný až intelektuální typ, asociální, opatrný, nenáročný, do sebe zahleděný, kriticky smýšlející

Druhy činnosti: Bádáni v oblasti fyzikálních, biologických a kulturních jevů a procesů, snaha o jejich pochopení

Schopnosti a dovednosti: matematické a vědecké předpoklady

Nejčastější povolání: Zaměstnání vědecky orientovaná, intelektuální a technická. Časté práce ve vědeckých oborech a veřejných službách

Požadavky pracovního prostředí: Systematický výzkum a studium fyzikálních, kulturních a biologických procesů. Rozvinuté jazykové schopnosti

Umělec a bohém – A

Co je typické pro umělecky založené typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Nevázaný, silně emocionální, nezávislý, komplikovaný, výbušný, nepořádný, zahleděný do sebe, tvořivý, originální, nepraktický a nevázaný

Druhy činnosti: Činnosti, které vyžadují umělecké cítění pro tvar, hudbu a pohyb

Schopnosti a dovednosti: Výtvarné, dramatické, literární a pohybové schopnosti, stejně jako jazykové dovednosti

Nejčastější povolání: Práce v uměleckých a tvůrčích oblastech jako hudební a literární obory, výtvarné polygrafické zaměstnání jako architekt, fotograf, spisovatel nebo aranžér

Požadavky pracovního prostředí: Tvorba uměleckých děl. Tvořivé a umělecké schopnosti, bohatá fantazie, hudební, literární nebo výtvarný talent. Cit pro hudbu, jazyk, barvy a tvar

Společenský člověk – S

Co je typické pro sociálně zaměřený typ osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Ochotný a společenský člověk prospěšný svému okolí. Přátelský, družný, laskavý, mající odpovědnost, ohled a takt

Druhy činnosti: Navazování sociálních kontaktů s lidmi nejrůznějších věkových kategorií ve snaze je informovat, rozvíjet, cvičit, vzdělávat nebo léčit

Schopnosti a dovednosti: Schopnost orientovat se v mezilidských vztazích. Výchovné, interpresonální a vzdělávací dovednosti

Nejčastější povolání: Pedagogická, výchovná a poradenská povolání, zaměřená na sociální péči nebo práci ve veřejných službách jako číšník, zdravotní sestra, učitel nebo psychiatr

Požadavky pracovního prostředí: Pedagogika, výchova, informatika, zdravotnictví, poradenství a práce v sociálních službách. Vysoká empatie a dobré vnímání problémů ostatních s tendencí pomáhat, organizovat a řídit

Podnikavec - E

Co je typické pro vědecké a podnikatelské typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Velmi ambiciózní, dobrodružný, optimistický, nezávislý, energický, dobře argumentující, zištný, na sebe spoléhající, ukvapený

Druhy činnosti: Vedení skupiny lidí s očekáváním dosažení organizačních cílů, úkolů a ekonomického zisku

Schopnosti a dovednosti: argumentační a řečnické dovednosti, schopnost obsazovat vedoucí pozice

Nejčastější povolání: Uplatnění v manažerských, obchodních, organizačních pozicích a prací pro veřejné služby jako nákupčí, mistr, obchodní zástupce nebo burzovní makléř

Požadavky pracovního prostředí: Organizace a vedení obchodních nebo hospodářských záležitostí a pracovních skupin. Dosažní vysokého ekonomického zisku a pracovních výsledků. Potřeba vést, řídit a organizovat činnosti podřízených a přesvědčit je o své pravdě

Puntičkář – C

Co je typické pro spořádané a konvenční typy osobnosti?

Charakteristika osobnosti: Velmi zásadový, svědomitý, flexibilní, lehce asociální, defenzivní, praktický, efektivní a vytrvalý

Druhy činnosti: Ukládání zpráv, úprava listin, organizování, obsluha, administrativní a obchodní činnosti

Schopnosti a dovednosti: Obchodní, kancelářské a manuální dovednosti

Nejčastější povolání: Povolání v oblasti veřejných služeb, administrativy, obchody nebo na úřadech např. operátor, sekretářka, účetní nebo obchodní referent

Požadavky pracovního prostředí: Zpracování dat, čísel a jejich následná organizace. Manipulace s kancelářskou a výpočetní technikou stejně jako dokumentace a archivace