en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Kariérové plánování

1.jpg

Plánování budoucí kariéry je v současné době jedním z nejdůležitějších psychických procesů, která má významný vliv na budoucí vývoj života. Podle Národní asociace pro kariérový vývoj (NCDA) však jen 32% lidí aktivně plánují výběr svého povolání.

Poradenská psychologie se dnes čím dál více zabývá teorií a výzkumem volby budoucího povolání u žáků a studentů a jejich budoucí kariérový vývoj. Kariéra je v posledních letech chápána jako velmi důležitá etapa jedince, ve které se dostává do kontaktu s množstvím věkově podmíněných požadavků a nároků, se kterými se musí vypořádat, aby kladně zformoval svoji osobnost.

Mladí lidé musejí ve svém životě, i když se to nezdá, zdolávat velkou řadu problémů. Mezi 43% z nich se řadí starosti s budoucím výběrem povolání a až 46% procent tvoří otázka budoucího studia na středních a vysokých školách. Kariérový vývoj lze proto chápat jako určitá forma osobnostní změny, během níž se mění nejen lidé, ale i podmínky vnějšího prostředí. Tento proces je tak uzavřen v nekonečné smyčce a probíhá stále dokola. Lidé mají potřebu si volit povolání, které by dávalo nějaký smysl a plynul z něj užitek jak pro ně samotné, tak i pro širší veřejnost. I přes tyto potřeby lidí je podle průzkumu NCDA:

 • 50% lidí nespokojeno se svým současným zaměstnáním
 • 50% lidí ochotno brát nižší plat výměnou za smysluplnou práci
 • 75% lidí nespokojeno se svým stávajícím platem
 • 50% postihnuto syndromem vyhoření

Kariérové poradenství se zaměřuje na analýzu mnoha poznatků v oblasti zaměstnání a tvoří různorodý soubor aktivit, které mohou zaměstnance i ty, kteří zaměstnání teprve hledají, motivovat a inspirovat.

Oblast kariérového poradenství a chování se v poslední době specializuje na oblast kariérového rozhodování. Kariérové poradny se tak snaží klientům dopomoci k co nejsnadnějšími rozhodování ohledně výběru budoucího povolání a jejich spokojenosti. Diagnostika kariérového rozhodování dospěla v posledních letech k velkému vývoji. Za pomocí dotazníků, dlouhodobějšího pozorování a sebehodnocení se snaží zachytit proces kariérního rozhodování v různých etapách lidského života.