en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Co to je RIASEC?

5.jpg

Lidé se vždy snažili nalézt cesty a způsoby, jak vyhodnotit své osobnosti. Méně či více zdařilé výsledky přinesly úspěchy v podobě upevnění pozic teoriím, které do spleti možností lidského chování pronikly natolik, že jsou schopny přinášet komplexní pohled na jednotlivé charakteristiky lidí. Díky nim je možno si uvědomit, že vhodná konstelace povahových vlastností může být pro různé obory lidské činnosti přínosem či naopak. Metoda RIASEC testování je založena právě na zkoumání dominantních složek jednání člověka a dokáže tak souhrnně popsat každého, kdo ji podstoupí.

Z výše uvedených důvodů je RIASEC typologie využívána především v pracovní oblasti, která klade na člověka mnohdy nároky, co jsou nad jeho síly a dovednosti. Nebo naopak podceňuje osobnost, která má, jak se říká, na víc. Aby se každý mohl správně profesně či studijně nasměrovat, umožňuje mu moderní psychologie podstoupit testy, které zahrnuje právě teorie RIASEC, která předpokládá, že každý člověk v sobě ukrývá kombinaci vlastností, jenž lze rozdělit do celkem 6 skupin. Počáteční písmena anglických názvů těchto skupin pak utváří jméno metody – Realistic (praktický), Intelectual (intelektuální), Artistic (umělecký), Social (společenský), Enterprising (podnikavý) a Conventional (konvenční). Tato písmena také posléze slouží k utvoření tzv. kódu osobnosti, kdy 3 písmena souborů vlastností, které v člověku převládají, utvoří speciální kombinaci, díky níž lze člověka o to lépe nasměrovat a pomoci mu nalézt práci. Pokud si tedy představíme jedince, jemuž po testování vyjde kombinace písmen ISC, pak se bude jednat o někoho, kdo je vědecky zaměřený a k tomu má velmi dobře vyvinuté společenské a konvenční předpoklady.

Praktický typ vynikne v manuálně prováděných činnostech

Prvním z uvedených typů je „realistic“ – tedy praktický. Jak už samotné pojmenování napovídá, tento typ člověka je velmi šikovný v oblasti manuálních dovedností. Nedělá mu problém proniknout k tajemství jakéhokoliv oboru v otázce manuálních prací a k tomu využívá i svých fyzických sil a dispozic.

S intelektuálem objevíte nové poznatky o světě kolem

Další druh člověka dle popisované metody je „intelectual“ – intelektuální. Tito lidé jsou hloubaví, povětšinou vysoce vzdělaní a cílem jejich profesního života je výzkum a objevování nových skutečností v oboru, kterému se věnují. Dokážou myslet analyticky a k pojímání světa přistupují intelektuálně. Pokud si chcete pořádně zafilozofovat, určitě takového jedince vyhledejte.

Umělec se snaží být originální a tvůrčí

Smyslem života člověka, který se řadí k typu „artistic“ – umělecký, je umění v jakémkoliv pojímání. Je jedno, o jaké zaměření se jedná, tento člověk bude chtít zanechat po sobě odkaz v podobě originální a jedinečné práce. Hlavou se mu honí všemožné myšlenky, které se v jeho životě projevují poněkud chaotickým životním stylem, který je možno popsat jako bohémský.

Společenský typ je ztělesněná ochota pomoci

Milovník lidí, to je typ „social“ – společenský. Ten by se pro lidi kolem sebe rozdal. To se projevuje zejména vysokým sociálním cítěním, kterým tito lidé disponují. Jejich neustálá chuť a touha pomáhat je vlastně smyslem jejich života, který mnohdy zasvětí charitě. Je pro ně charakteristická vysoká míra empatie, díky níž jsou také velmi oblíbeni.

Podnikavec je stvořen pro vedení lidí

K pozicím manažerů a ředitelů tíhne především typ „enterprising“ – podnikavý, jehož největší doménou je plánování a organizace. Vyniká ve vedoucích úlohách, po kterých nejen v rámci profese touží. Jejich přirozená autorita je důvodem, proč svou pracovní roli zvládá s přehledem a ve své výkonnosti nalézá neustále nové a nové možnosti.

S konvenčním typem se dostaneme až k detailu jakékoliv problematiky

Šestým typem je „conventional“ – konvenční. Tito lidé jsou velmi orientovaní na prostudování problematiky až do největšího detailu. Dalo by se tedy říci, že to jsou typičtí puntičkáři, kteří své záležitosti potřebují dotahovat do perfektní fáze. V jejich domově tak vždy nalezneme pečlivě uložené a uspořádané věci. Na stejném principu je tak založeno i jejich uvažování, co má jediný cíl – být vždy dokonalý.

písmenotyp (anglicky)typ (česky)orientace na
Rrealisticpraktickýpráce s nástroji, zvířaty, manuální práce
Iintelectualintelektuálnívědecká, analytická práce, řešení problémů
Aartisticuměleckýumělecká, kreativní a nezávislá práce
Ssocialspolečenskýpráce s lidmi, týmová práce a pomoc lidem
Eenterpreneurpodnikatelskývůdčí, řídící práce v soutěživém prostředí
Cconventionalkonvenčnípráce organizovaná a přesně určená

Zobrazit vhodná povolání pro:

typ R (praktický) typ I (intelektuální) typ A (umělecký)
typ S (společenský) typ E (podnikatelský) typ C (konvenční)