en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Psychologie práce – důležitý pojem

1.jpg

Kdekdo si může říct, že psychologie práce je obyčejný pojem. Pravý opak je však pravdou. Už při drobném zamyšlení nad tímto tématem se dozvíme, že není radno si s ním zahrávat a že velmi úzce souvisí s pracovními výsledky, ale také s osobním životem.

Kdo není spokojen v práci, často není šťastný ani mimo ni. Tento fakt je znám už velmi dlouho. V práci by se proto měly vytvořit co nejoptimálnější podmínky, aby byly spokojeny všechny strany. Bohužel, často tomu tak není. Práce samotná, její výsledky a podmínky, kde se odehrává. Tyto problémy, jejich důsledky či vztahy zkoumá psychologie práce, která je tak mnohem důležitější, než se zdá.

Pojmem psychologie práce se v minulosti zabývala celá řada známých jmen. Vývoj však šel dopředu a samotná psychologie práce se začala formovat po druhé světové válce. O co se vlastně jedná? Člověk by do práce neměl chodit jen z povinnosti. Pracoviště by mělo být místem, kde se cítí dobře, člověk zapadá do příjemného kolektivu, pracuje v čistých a příjemných podmínkách a může se těšit na adekvátní honorář. Mělo by se vytvořit ideální sociální prostředí, ze kterého bude těžit celá společnost.

Pro každého jsou tato slova splněným snem. Pro koho však realitou? Už když jako světa neznalí volíme výběr školy, přemýšlíme o ní jako o místu, kam bychom chtěli chodit rádi. Volba povolání a hledání zaměstnání je pak v tomto kroku ještě daleko důležitější. Různé psychotesty a testy osobnosti nám napoví, jak na tom můžeme být, ale psychologie práce je pojem specifický. Odvozuje se přímo z pracovního procesu, kde sleduje, jak lidé jednají, jak dokážou reagovat na nejrůznější situace a vypořádat se s nimi. Každý pracovník má své schopnosti, které stále může rozvíjet, ale také potřeby, které by si měl díky práci uspokojit. Potřebuje totiž uživit nejen sebe, ale celou svou rodinu. Většina zaměstnanců se však nespokojí s tím, co má, a neustále chce ve své kariéře růst.

Od toho se také odvíjí plat. Každý se snaží, aby byl co nejvyšší. Důležité je také hodnocení, kterým každý pracovník prochází a které může ukázat jeho silné, ale také slabé stránky. Pro jejich zlepšení poslouží výcvik nebo také motivace, ať už peněžní či jakékoliv jiné. Všemi těmito body se psychologie práce zabývá a vytváří půdu k jejich zkoumání. Každý pojem je sám o sobě velmi zajímavý a ovlivňuje, ale také zkoumá a vyvozuje výsledky z toho, jak se lidé v práci chovají. Pokud všechny body poskládáme dohromady, dostaneme složitou mozaiku, která však do sebe dokonale zapadá. Psychologie práce je tedy velmi důležitá.