en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Teorie výběru zaměstnání podle J.L. Hollanda

10.jpg

Psycholog John Lewis Holland zformuloval velmi jednoduchou a prakticky využitelnou teorii volby povolání. Díky ní je možné velmi snadno ovlivnit své rozhodování při výběru budoucího povolání. Teorii J.L.Hollanda je možné zformulovat pomocí několika prostých pravidel.

V západních společnostech jako je ta evropská nebo americká lze drtivou většinu lidí zařadit do jedné ze šesti osobnostních skupin podle jejich zájmů a vlastností: manuálně technické (R), badatelské (I), umělecké (A), sociální (S), podnikavé (E) a konvenční (C). Čím větší shodu s jedním typem člověk zaznamená, tím více se vyznačuje typickými vlastnostmi pro ni vlastní.

Lidé, vyznačující se stejnými nebo podobnými osobnostními rysy, si spolu daleko více rozumí, než protichůdné typy. V těchto situacích se velmi často uplatňuje heslo „ Vrána k vráně sedá“.

Stejně osobnostní typy také vyhledávají podobné profese a pracovní prostředí. Podnikavé typy se většinou střetávají v profesích, kde jsou vyžadovány organizační schopnosti, praktické myšlení a obchodní dovednosti.

Podobně jako profese, lze i povolání rozdělit do stejných šesti skupin, podle hlavních rysů, které se při jejich výkonu vyžadují.

Právě podlé této typologické schody povolání s osobnostními typy lze velmi dobře předpovědět a odhadnout, zda bude člověk v budoucím zaměstnání spokojený a úspěšný.

Právě spokojenost a úspěch v povolání je velmi silně vázán na volbu profesí, které se shodují s osobnostními rysy uchazeče. V případě správné volby se bude moci člověk maximálně realizovat a dát průchod svým silným osobnostním stránkám.