en cz
 • 1.

  “Zjistěte typ Vaší
  osobnosti”
 • 2.

  “Poznejte, jaké se k Vám
  hodí povolání”
 • 3.

  “Udělejte správné
  životní rozhodnutí”
Google Plus

Test osobnosti MBTI vám ukáže, co jste zač

11.jpg

Testy osobnosti jsou velmi oblíbené, protože jsou mnohdy klíčem k pochopení sebe sama. Dokážou rozpoznat charakter, vlastnosti i třeba schopnost empatie. Jejich zásah bývá poměrně široký a psychologové se neustále snaží hledat nové způsoby, jak lidskou osobnost prozkoumat do nejmenších detailů. Jedním z využívaných testů je i ten, který je znám pod zkratkou MBTI.

Co je to MBTI?

Zkratka MBTI znamená slova „Myer-Briggs type indicator“, tedy jakýsi identifikátor typu osobnosti pojmenovaný dle jeho autorů. Mohlo by se zdát, že tento test je jedním z těch moderních, s nimiž se možná kdekdo už setkal, ale opak je pravdou, protože test MBTI spatřil světlo světa již v letech 1939 až 1945, tedy v průběhu druhé světové války. Je vystavěn na teoriích uznávaného i zatracovaného psychologa a psychiatra Carla Gustava Junga, který světu přinesl známé pojmenování extrovert a introvert, dle nichž lze charakterizovat člověka podle toho, jestli je vůči svému okolí spíše uzavřenější, nebo otevřenější. Za sestavením MBTI testování stojí dvě americké psycholožky Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers. Test se zaměřuje na dominantní vlastnosti jedince, podle kterých je také následně řadí do standardizovaných 16 osobnostních typů, co jsou ve společnosti nejvíce zastoupeny.

Základní okruhy testu rozpoznají to, co v jedinci převažuje

Test vyhodnocuje osobnost na základě 4 okruhů, v nichž sleduje chování, prožívání a projevy zkoumaného jedince. Ten se tak pozoruje v tom, jak vnímá okolní prostředí, jakým způsobem získává informace, jak tyto informace zpracuje a také v jakém životním stylu probíhá jejich život. Dle výsledků v jednotlivých okruzích je pak ke každému člověku přidělováno určité písmenko, které symbolizuje, co v osobě převládá, tedy introvert = I, extrovert = E atd.

Podle toho, jak vnímá jedinec okolí a jak k němu přistupuje, se určí, zda se jedná o extroverta (E) či introverta (I). Zde je patrný největší odkaz na Carla Gustava Junga, který s tímto rozdělením přišel jako první, jak bylo už zmíněno na řádcích výše. Extroverti rádi komunikují s okolím, nedělá jim problém mluvit o svých pocitech a být otevřenými vůči ostatním. Introverti jsou samozřejmě pravým opakem – mají svůj svět, na který se soustředí, kontakt s lidmi nevyhledávají, ten jim může být občas až nepříjemný. Jestliže jedinec zpracovává informace více svým smyslovým vybavením, řadí se do skupiny senzitivněji (S) naladěných lidí, kteří více hledí na to, že dané věci existují, vnímají je, než by přemýšleli nad otázkami „proč“. Jejich opakem jsou intuitivně (N) zaměření, kteří upřednostňují spíše myšlenky, a rádi využívají svou fantazii, aby například zkoumali, proč se daná věc děje tak a ne jinak apod. Dalším zmíněným okruhem je zpracování informací. Dle něj se lidé dělí na ty, kteří více přemýšlejí (T) a na ty, kteří se při rozhodování řídí zejména svými pocity (F). V posledním, čtvrtém, okruhu se u jednotlivce zkoumá to, jak prožívají svůj život. Jedinci, kteří usuzují (J), rádi plánují a mají věci, jak se říká, pod kontrolou. Opakem jsou samozřejmě tací, co se spoléhají na své vnímání (P), jsou velmi spontánní a žijí skutečně okamžikem. Tak co, dokázali byste se už v tuto chvíli nějak charakterizovat?

4 písmenka, která o člověku prozradí skutečně hodně

Po prvotních výsledcích přichází okamžik, kdy se jednotlivá písmenka poskládají. Existuje 16 nejčastějších osobnostních typů. ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ESTP, ESTJ, ESFP, ESFJ, ENFP, ENFJ, ENTJ, ENTP, s nimiž se psychologové setkávají nejčastěji. Patříte mezi ně? Pokud jste například typ ISTJ, pak by vás psychologové popsali jako introvertní a smyslový typ, co usuzuje a myslí. Pravděpodobně jste hodně tišší, pečliví a jdete si za svým cílem.

Tento druh testu se hojně využívá například v oblasti práce, kdy se velmi snadno dá ověřit, zda se konkrétní jedinec hodí na příslušnou pozici nebo ne, což mnohdy obyčejný pracovní pohovor neodhalí, tak je tomu třeba trochu pomoci. Podstupují ho však také lidé, kteří se chtějí trochu více poznat, odhalit své slabší a silnější stránky a díky tomu dát svému životu směr. Mnohdy se totiž lidé trápí, protože žijí tak, že to nekoresponduje s jejich dominantními vlastnostmi. I to může být zásadní důvod, proč tento test podstoupit. Je to další krok k tomu, aby mohl být člověk šťastnější.